Thông tin liên hệ

Tên shop: Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc hội liên hiệp phụ nữ Tphcm
Địa chỉ: 8 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7
Điện thoại:
Mobile: 02839300478
Email: phuongdoan@gmail.com
Website:

Vị trí cửa hàng

Gửi email đến gian hàng