Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc hội liên hiệp phụ nữ Tphcm
Giới thiệu, hỗ trợ tuyển dụng nhân sự
8 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh
02839300478
phuongdoan@gmail.com
Sản phẩm